Contactgegevens Wissink Vastgoedonderhoud
Duurzaamheid

Duurzaamheid van Wissink Vastgoedonderhoud

 

Het thema duurzaamheid kent ook bij ons prioriteit. Wij zijn ons er zeer van bewust dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om duurzame producten te gebruiken en duurzaam om te gaan met onze energiebehoefte. Wissink hecht veel waarde aan de duurzaamheid van schildersbedrijven uit twente.

Duurzaamheid is vaak een kwestie van bewustwording. Een bedrijf neemt veelal beslissingen op basis van economische argumenten. Regelmatig blijkt dat wanneer in dergelijk beslissingstraject het thema duurzaamheid wordt meegenomen, dit goed aansluit op het economisch belang.

 

Wat hebben we al gedaan?

Energie

 • Verlichting achter bewegingmelders.
 • Energiezuinige armaturen.
 • Automatisch uitschakelen van kantoorapparatuur.
 • Het terugbrengen van het aantal pneumatische aangedreven apparaten en vervangen door elektrische aangedreven apparaten.
 • Het filteren en  “hergebruiken” van de verwarmde lucht in de spuitcabine.
 • Verwarmen van kantoor door lage temperatuur vloerverwarming.

 

Producten

 • Het hergebruiken van verdunningen en oplosmiddelen nadat deze zijn geregenereerd.
 • Het werken met duurzame verven, zoals de lijnolie verven.
 • Het ontwikkelen van een onderhoudsmonitor. Dit geeft ons inzicht in het degradatietraject van verfsystemen. Hierdoor kunnen wij de onderhoudscyclus beter beheersen en waar mogelijk verlengen. Positief gevolg: een besparing in de te gebruiken hoeveelheid verven.
 • In onze spuiterij gebruiken wij zogenaamde ‘HVLP’ en ‘airlessapparatuur’. Deze kent hogere rendementen en minder verlies en is minder belastend voor de omgeving.
 • RGVO (Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud) is onderdeel van ons beleid. De winst zit vooral in de besparing van het aantal benodigde schildersbeurten. Het oprekken van een cyclus van een schilderbeurt van vijf naar zes jaar, levert zowel economisch gezien als vanuit het perspectief van duurzaamheid een besparing op van 20%.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Naast duurzaam ondernemen erkennen wij zeker ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zijn wij bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met een sociale werkvoorziening, met als doel mensen met een indicatie terug te plaatsen in het reguliere arbeidsproces. Wij hechten veel waarde aan de duurzaamheid van schildersbedrijf Wissink in Twente.

 

Terug